โทรศัพท์: 095-718-3535, 083-905-8333   

FB: hairderma   LINE ID: @hairderma   

ที่ตั้ง: ชั้น 3 ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ (นันทอุทยาน), 2/9 ถนนอิสรภาพ บางกอกน้อย กทม 10700 คลิกเพื่อดูแผนที่   

นายแพทย์ นนทวัฒน์ วิริยะสกุลธรณ์

Email Address

hairderma@yahoo.com

ประวัติการศึกษา

2558 - 2564

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2555 - 2558

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล แผนกการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2546 - 2555

ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ประวัติการทำงาน

2564 - 2565

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลนครนายก

2565 - 2567

แพทย์ผู้ช่วยวิจัย สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2567 - ปัจจุบัน

แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ทางวิชาการ

2564

อบรมระยะสั้นโรคผิวหนังครั้งที่ 41 ในรูปแบบออนไลน์,
Dermatological Society of Thailand

ประชุมวิชาการ “Practical Dermatology : New Normal”,
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University, Department of Internal Medicine

2563

ศึกษาวิชาเลือก รายวิชา ศรตจ 631 ประสบการณ์คลินิกทางตจวิทยา ภาควิชา ตจวิทยา,
The Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

2562

ศึกษาวิชาเลือก รายวิชา ศัลยศาสตร์ระบบประสาท, อายุรกรรมข้อและรูมาติสซั่ม, อายุรกรรมโลหิตวิทยา
National University Hospital, Tokyo Medical and Dental University, Japan

2561

Program Evaluation: การศึกษาและประเมินโครงการการดูแลรักษาและป้องกันโรคไข้เลือดออกในบริบท โรงพยาบาลชุมชน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
National Hospital, Banphot Phisai Hospital, Nakhon Sawan, Thailand

2559

เข้าร่วมโครงการ “Mahidol Project X ครั้งที่ 4” กิจกรรมการลงพื้นที่เป็นหน่วยตรวจสุขภาพและเยี่ยมบ้าน
National University Hospital, Mahidol University, Thailand

วิจัยทางการแพทย์

2565

การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษาภาวะรูขุมขนกว้างด้วยคลื่นวิทยุขั้วเดียว
The efficacy and safety of monopolar radiofrequency for treatment of enlarged pores in Asian

การศึกษาการตอบสนองต่อการให้ยาเม็ดธาตุเสริมเหล็กในการรักษาผู้ป่วยเพศหญิงที่มีภาวะผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนที่มีระดับเฟอริตินในเลือดต่ำ
An efficacy of oral iron supplement therapy in female-patterned hair loss woman accompanied with low serum ferritin level

กิจกรรมในองค์กรนักศึกษาแพทย์

2563

คณะกรรมการนักศึกษาแพทย์ประจำปี ศิริราชรุ่น 126 ฝ่ายเหรัญญิกชั้นปีที่ 6

คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก งานอบรมรับน้องข้ามฟาก

2562 – 2563

สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช กรรมการฝ่ายเหรัญญิก คณะอนุกรรมการขอรับบริจาคเนื่องในวันมหิดล (ฝ่ายนักศึกษา)

2560

หัวหน้าสายการออกรับบริจาคเนื่องในวันมหิดล สายนนทบุรี

2559

หัวหน้าสายการออกรับบริจาคเนื่องในวันมหิดล สายดุสิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

2563

กรรมการจัดกิจกรรม รักนะ Freshy และ วงดนตรีแสดงงาน รักนะ Freshy

งานแสดงละคร กิจกรรม Trip camp 2019

2562

หัวหน้าส่วนงานฝ่ายรับน้องขึ้นท่าเรือ งานรับน้องข้ามฟากประจำปี 2562

2560

Music director of FAMSICAL activity 2017

ผู้คุมสอบ MEQ test งาน Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology and Immunology (SIMPIC) 2016

2559

รองประธานงาน Senior Farewell 2016

กรรมการฝ่ายดูแลผู้เข้าแข่งขัน และ หัวหน้างานเปิดการแสดงาน Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology and Immunology (SIMPIC) 2015

2558

หัวหน้าโครงการ “E-learning กับ การเรียน” มหาวิทยาลัยมหิดล ในรายวิชา มมศท.101 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์

หัวหน้าส่วนงานกิจกรรม “Hail Night 2015”

ฝ่ายดนตรี การจัดกิจกรรมประกวดวงดนตรี SIPI star Music Awards 2015

2553

3rd place of Trinity Award Thailand 2010

Skills

Fluent in Thai and English language, MU grad test score 81/100 ; 23 Jun 2561

Computer skills: Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), Photoshop, Illustrator, Vegas Pro, iMovie

High Motivation with Strong Leadership

Well-organized time management and ability to work under pressure

;