โทรศัพท์: 095-718-3535, 083-905-8333   

FB: hairderma   LINE ID: @hairderma   

ที่ตั้ง: ชั้น 3 ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ (นันทอุทยาน), 2/9 ถนนอิสรภาพ บางกอกน้อย กทม 10700 คลิกเพื่อดูแผนที่   

รศ.นพ. รัฐพล ตวงทอง

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์
หัวหน้าสาขาโรคเส้นผม และการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม
ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

สมาชิก

สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
International member of the American Academy of Dermatology (AAD)
Member of the International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS)

ที่อยู่

ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนพรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

อีเมล์

hairderma@yahoo.com

การศึกษา

2538

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2540

ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2541

Visiting resident, Department of Dermatology
Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio

2542

อนุมัติบัตร สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2546

อนุมัติบัตร สาขาวิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2551

Fellowship in dermatology, University of California at Los Angeles

2552

Fellowship in dermatology, University of Pennsylvania

ผลงานและการนำเสนอผลงาน

Thuangtong R., Suthipinittharm P. Reported case:Hypersensitivity to insect bite with Non-Hodgkins lymphoma, Department of Dermatology, Siriraj Hospital. Annual Meeting of Thai Dermatological Society 2003, Bangkok, Thailand

Thuangtong R., Pisutthinusart P., Osangthamnont P., Wanitphakdeedecha R.
Prospective randomized controlled trial, Long Pulsed Nd:YAG in Keloid treatment.
64th Annual Meeting, American Academy of Dermatology (AAD) 2006, San Francisco USA

ผลงานที่ตีพิมพ์

A retrospective analysis of the clinical data of tetanus patients in Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Srinagarind Medical Journal12, Special issue (Oct-Dec 1997) 71 Thuangtong R, Tiamkao S, Jitpimolmard S

Common alopecia, Thuangtong R. Siriraj Med. 2007 l; 59: 30-1.

A light-emitting mouse to image skin inflammation. Bentow JJ, Thuangtong R, Iwasaki J, French SW, Kolodney MS. Dermatitis2009 May-Jun;20(3):142-8.

Tissue-selective effects of injected deoxycholate.Thuangtong R, Bentow JJ, Knopp K, Mahmood NA, David NE, Kolodney MS. Dermatol Surg. 2010 Jun;36(6):899-908. Epub 2010 May 7.

Reactivation of Herpes Simplex Gingivostomatitis after Levulan- Photodynamic therapy for Actinic keratosis (During Submission)

Green tea and its beneficial effects, Jong Hee Lee M.D., PhD, Cherie M. Ditre, M.D., Rattapon Thuangtong M.D. (During Submission)

Comparison of 30% salicylic acid peeling and pneumatic broadband light in the treatment of mild to moderately severe facial acne vulgaris (During Submission)

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

Patch test guide DCP treatment in alopecia areata

The Comparison Study of Intralesional Botulinum Toxin A and Corticosteroid Injection for Alopecia Areata ( as link http://www.clinicaltrial.gov/ct2/results?term=alopecia+areata+and+botox )

The Randomized Double-blind Placebo-controlled Trial of Intralesional Botulinum Toxin A Injection for Recalcitrant Alopecia Totalis and Alopecia Universalis ( as link http://www.clinicaltrial.gov/ct2/results?term=alopecia+areata+and+botox )

Hair from finger and toe for eyebrow transplantation

Normal number of hair follicle in vertical section

Hair transplantation for gene therapy : erythropoietin gene

รางวัล

World congress scholarship recipient : AAD meeting 64th at San Francisco 2006

;